RoJHeLaT FORMUNA HOŞ GELDİNİZ

KARDEŞLİK FORUMU


  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı

  RoJHeLaT
  RoJHeLaT
  ADMİNİSTRATÖR
  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı 212

  Male
  Hejmara Nûçeyan : 341
  Age : 28
  Nerden : ADANA
  İş/Hobiler : ÖGRENCHE
  admin puanı : KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Reputationpossscv3
  rep sistemi :
  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Left_bar_bleue1 / 1001 / 100KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Right_bar_bleue

  Registration date : 2008-10-18

  başari puani
  AKTİFLİK:
  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Left_bar_bleue0/0KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Empty_bar_bleue  (0/0)
  Aktiflik :: 1

  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Empty KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı

  Mesaj by RoJHeLaT on 29th October 2008, 15:39

  Kuruluş
  Sevr Antlaşması'ndaki Kürt devleti oluşturulması yönündeki hükümlerin uygulanmayışı, verilmiş sözlere karşın Ankara Hükümeti'nin, Kürt halkının isteklerini göz ardı edişi, Koçgiri'de bu taleplerin yerine getirilmesi için meydana gelen başkaldırının zalimane bir şekilde bastırılması ve işin katliam derecesine vardırılması; Kürt yurtseverlerinin çoğunu bağımsızlık düşüncesine itmiş ve Azadî Örgütü bu düşüncede olanlarca kurulmuştur. Miralay Cibranlı Halid Bey, Yusuf Ziya Bey, Doktor Fuat Bey, Tayip Ali Bey, Kemal Fevzi Bey ve Cemil Paşazade'nin önderliğinde kurulan örgütün kuruluş tarihi noktasında kaynaklarda farklı tarihler verilmektedir. 1921, 1922, 1923 verilen tarihlerdir.


  Örgütlenme
  Azadi cemiyetinin örgütlenme yapısı, beş kişilik gizli gruplar şeklindeydi; örgüt üyeleri birbirlerini parola isimleri ile tanıyordu. İlişkiler gizli yollardan daha yüksek bir heyet üyesinin aracılığıyla sağlanıyordu. Cemiyet'in başkanı Albay Cibranli Halit Bey'di. Kürd coğrafyasının her bölgesindeki, (Botan, Garzan ve Midyat) aşiret reisleri ve tanınmış etkin şahsiyetlerle temas kurup ayaklanmayı bütün Kürd coğrafyasını kapsayacak şekilde önüne koyan cemiyet planlamalarını bu temelde belirlemiştir.

  Kürt coğrafyasının 23 şehrinde şubeler kuran Azadi, silahlı ayaklanmayla Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan etmeyi amaçlıyordu. Hareketin hedef kitlesi başlangıçta Kürt aydınları, Kürt yurtseverleri, Kürt şeyhleri ve Kürt aşiret reisleridir. Bu bağlamda Mutki Aşireti Reisi Hacı Musa, dört Hamidiye Alayının başı olan Hesenan Aşireti Reisi Albay Halid Beyi'in de aralarında bulunduğu çok sayıda aşiret reisi cemiyete destek veriyordu. Azadi örgütüne desteğin artması olağan bir durumdu. Çünkü Lozan antlaşmasının imzalanmasıyla Hilafetin lağvedilmesi arasında geçen sürede, bir dizi İslam Dışı ve Anti-Kürt uygulamalar gerçekleştirilmişti. Bunların dışında, ekonomik durum da vahimdi ve son idari taksimattan sonra eski vilayetler kaldırılmış, eski sancakların başına da valiler atanmıştı. Valiler eski valiler kadar zorba ve yeteneksizdi.

  Yapılan örgütlenme çalışmalarının ulusal niteliğini görebilmek için, o dönemlerde Kürdistan'ın diğer bölgelerindeki gelişmelere dikkat çekmek gerekir:

  Güney Kürdistan'da Barzaniler 1923 yılına kadar aralıksız İngilizlere ve Araplara karşı savaşmıştı. Mahmut Berzenci Güney Kürdistan'da 1922 yılında ayaklanmış ve Kürdistan Krallığını ikinci kere ilan etmişti. İngilizlerin yoğun saldırılarına da 1930 yılına kadar karşı koymuştu Direnişten dolayı Barzan bölgesi harabeye dönmüş, halk yorgun düşmüştü.

  Doğu Kürdistan'da ise Rıza Şah iktidarı, Simko ile baş edememiş ve Kürt bölgesine Simko'yu vali tayin ederek kısmi bir özerklik vermişti. Bu durum 1930'lara kadar devam etmişti.

  O dönemki bu gelişmelerden anlaşılacağı üzere Azadi örgütü çalışmalara başlamadan önce diğer parçalarda da ulusal başkaldırılar olmakta ve bunun oluşturduğu hava Türkiye’deki Kürt ulusal dinamiklerini de etkileyip harekete geçirmekteydi. Zaten 1921 yılındaki Koçgiri ayaklanması da sıcaklığını ve etkilerini hala hissettirmekteydi.

  Kürdistan'daki örgütlenmenin başını aynı zamanda mebus (milletvekili) olan Yusuf Ziya çekiyordu. Yusuf Ziya Ankara'dan İstanbul'a giderek değişik muhalif gruplarla görüşmeler yaptıktan sonra Erzurum'a geçiyor, gerek konumu ve gerekse de ilişkileri bağlamında Kürdistan'daki çalışmalarda merkezi bir rol oynuyordu.

  Cemiyet, Kürt halkı üzerinde büyük etkisi olan ve büyük bir servete sahip olan Seyh Sait'i örgütlemeye özel önem verdi.

  Yusuf Ziya, sosyal, siyasal ve ekonomik olarak büyük bir aileden gelen; toplum içindeki saygınlığı yüksek olan ve yetkin bir otoriteye sahip olan Şeyh Sait'le görüşmeye gider.Yapılan görüşmelerde Kürt ayaklanmasının birlikte örgütlenmesi ve bir eşgüdüm sağlanması konusunda anlaşılır. Suriye'deki bazı Kürt aşiretleri de silahlandırılır ve Milletler Cemiyeti'ne (BM) Suriye aracılığıyla Kürtlere yardım edilmesini isteyen bir mesaj gönderilmesi kararlaştırılır.

  Öte yandan Azadi örgütü çalışmalarına özellikle ordu içindeki Kürt subaylarını kazanarak devam etmektedir. Hareketin üye ve sempatizanları gittikçe arttığından, Hareketin önderleri yöneticilerin dikkatini çekmemek için kararları dar toplantılarda ve gizlilik içinde alıyorlardı. 1924 yılında Nasturi isyanı çıkmış ve isyanı bastırmaya giden 18. alayın içinde Azadi örgütü üyeleri Yüzbaşı İhsan Nuri, Vanlı Rasim, Hurşit, Tevfik Cemil, Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey'in kardeşi Teğmen Rıza ve bir çok Kürt yurtsever asker bulunmaktaydı. (Nuri Dersimi'den aktarılıyor. Hıdır Göktaş, Kürtler İsyan-Tenkil, sayfa 53, Alan Yayıncılık, 3. Basım, İstanbul, Ekim 1991)

  Beytüşşebap Ayaklanması
  Yusuf Ziya Bey'in, kardeşi Teğmen Rıza'ya çektiği ve işlerin yolunda gittiği, örgütlenmenin yakında tamamlanacağı ve başkaldırıya az kaldığını şifreli olarak açıklayan telgraf, Teğmen Rıza,Yüzbaşı İhsan Nuri ve onların diğer arkadaşları tarafından, 'başkaldırının başlatılmasına…' olarak yanlış bir şekilde anlaşıldığı için 3-4 Eylül 1924'te Yüzbaşı İhsan Nuri, 3 teğmen ve 350 asker birliklerinden firar edip dağlara çekilerek Beytüşşebap ayaklanmasını başlattılar.

  Bu ayaklanma haberine rağmen bölgenin başka bir yerinde herhangi bir başkaldırı olmadığı gibi, ayaklanma hazırlıkları içinde olan civar aşiretlerde de bir kımıldanma da olmadı. Dağda başkaldırı halinde olan İhsan Nuri ve arkadaşları, bir savaş olmadığı için, komutasındaki askerleri terhis ederek, Suriye üzerinden Güney Kürdistan'a geçtiler. Bu olaydan sonra Azadi'nin önde gelen isimleri Cibranlı Xalid Bey, Yusuf Ziya Bey, Dr. Fuad, Mutkanlı Hacı Musa ve daha birçok yurtsever Kürt tutuklandı ve yargılanmak üzere Bitlis'e götürüldüler. Bu olay üzerine Şeyh Sait cemiyetin başına geçirildi ve hazırlıklara daha bir hızla devam edildi.

  Birinci Kongre
  1924'te yapılan örgütün ilk kongresinde Kürdistan'da silahlı bir ayaklanmayı başlatmak için gerekli hazırlıkları ve planlamaları yapacak, ilişkileri kuracak komisyonların oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kongreden sonra çalışmalara hızla başlanmış, yönetime muhalif kişilerle görüşülmüş, Mahmud Berzenci ve Simko yardımıyla aşiretler silahlandırılmıştır. Şeyh Sait'in oğlu Ali Rıza'nın 1924 Kasım'ında Halep'de katıldığı kongreye, Türkiye, Suriye ve Irak'tan çok sayıda Kürt katıldı. Türkiyedeki Kürtlerin durumu ayrıntılı olarak tartışıldı. Burada yine başkaldırının silahlı olması gerektiği üzerinde görüş birliğine varıldı. Toplantıda Türkiye Kürtlerinin başkaldırının başlangıç tarihinin 21 Mart 1925'te(Newroz Bayramı) olması kararı alındı.

  Rêxistina Azadi'ye üye kişiler halkın ileri gelenlerinden oluşmaktaydı.

  Üyeler:
  Diyarbakır: Cemil Paşazade Ekrem Bey, Dr Fuad, Binbaşı Mustafa Bey, Kaymakam Adnan Bey, Abdulgani Bey, Dr Nesim Bey

  Erzurum: Miralay Halid Bey, Kaymakam Selim Bey, Kaymakam Küçük Kazım Bey, Kaymakam Arif Bey, Abdülhuda Cafer Bey, Arslan Bey, Miralay Küçük Ragıp Bey,Yüzbaşı Reşit Bey, Hacı Mevlüt Efendi, Hacı Dursun Efendi, Rüştü Efendi

  İstanbul: Seyyid Abdulkadir Efendi, Avukat Abdurrahim Bey

  Kars: Yüzbaşı Tevfik Efendi

  Beyazıd: Şeyh İbrahim

  Malazgirt: Haydaranlı Kör Hüseyin Paşa

  Varto: Hesananlı Halit Bey

  Muş: Yusuf Ziya Bey, Binbaşı Hacı Hasan Bey, Şırnak'lı Abdurrahman Ağa, Hacı Dursun Ağa

  Van: Said-i Nursi'nin Kardeşi Molla Abdulmecit Efendi, Sa'dun Bey, Binbaşı Arif Bey, Arif'in Kardeşi Ali Bey, Ertuşi Aşiretinden Lezgin Ağa ve Kardeşi Ebubekir, Gevdan Aşiretinden İsmail Ağa, Manhuran Aşiretinden Ömer Ağa, Şıkak Aşiretinden İsmailağa (Sımko), Berverdi Aşiretinden Şeyh Abdurrahman Efendi, Şahin Ağa, Jirikan Aşiretinden Yahya Ağa

  Siirt: Yüzbaşı İhsan Bey, Hacı Abdullah Efendi, Derviş Bey, Kaymakam Rezzak Bey, Miralay Veysi Bey, Eruh Aşiretinden Yakup Ağa

  Şırnak: Hacı Bayram Aşireti Reisi Süleyman Ağa

  Cizre: Hacı Dursun Efendi, Abdulvahap Efendi, Abdulmutalip Efendi

  Mardin: Hacı Hıdır Bey, Kaymakam Hıdır Bey (Dersimli), Ramo Ağa, Milan Aşiretinden Eyüp Bey, İsa Ağa, Dakuri Aşiretinden İbrahim Ağa, Faris Ağa, Milli Aşiretinden Mahmud Bey

  Erzincan: Kangörzade Ali Haydar

  Bitlis: Hacı Musa ve Oğulları, Cemilê Çeto, Şeyh Selahattin, Garzan Aşiretinden Mustafa Ağa ve Oğlu Ali Ağa.

  Örgütün niteliğine bakacak olursak, Kürt aristokrat, şeyh ve beyleri yönetici durumundadırlar. Üst düzeyde, yöneticilik görevlerini onlarla paylaşan subaylar vardır. Eski Hamidiye Alayları'nın Kürt kumandanları da örgütte yer almışlardır.


  _________________
  YİĞİTSEN USLANDİR BENİ..
  RoJHeLaT
  RoJHeLaT
  ADMİNİSTRATÖR
  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı 212

  Male
  Hejmara Nûçeyan : 341
  Age : 28
  Nerden : ADANA
  İş/Hobiler : ÖGRENCHE
  admin puanı : KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Reputationpossscv3
  rep sistemi :
  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Left_bar_bleue1 / 1001 / 100KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Right_bar_bleue

  Registration date : 2008-10-18

  başari puani
  AKTİFLİK:
  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Left_bar_bleue0/0KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Empty_bar_bleue  (0/0)
  Aktiflik :: 1

  KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı Empty Re: KürT SoRuNuNuN BaŞlANgIç nOkTaSı şeYh sAiT İsYaNı

  Mesaj by RoJHeLaT on 29th October 2008, 15:40

  İkinci Kongre
  Örgütün 2. kongresi 1925 başlarında Çan'da yapılır. Katılanların çoğu Bingöl civarındaki Dımılî aşiretlerinden ve şeyhlerden oluşmaktadır. Şeyh Sait tereddütlere karşın, artık geri dönüşün mümkün olmayacağını ve ayaklanmanın Mart'ta planlandığı gibi gerçekleşeceğini belirtir. Akabinde hazırlıkları başlatmak için Lice, Hani, Piran (Dicle), Palo bölgelerine geziye başlar.

  Hani'de içlerinde Hanili Salih Bey’in de bulunduğu hareketin ileri gelenleriyle bir toplantı gerçekleştirir ve atılacak adımlar netleştirilir.

  Artık ayaklanmanın askeri planlamaları hazırlanmış ve her bölgeye cephe komutanları atanmıştır. Şeyh Sait ayaklanmaya genel komutanlık edecektir. Şeyh Sait bir yandan oğlunu aşiret reislerine göndererek destek aramakta, bir yandan da kendisi köy köy gezerek halkı kıyama çağırmaktaydı.

  Ayaklanma Erken Başlıyor
  Şeyh Sait bu gezilerinden birinde Piran'da oturan kardeşi Abdurrahim'in evine adamlarıyla birlikte misafir oldu. 8 Şubat 1925 günü Piran köyünde halkla askerler arasında bir çatışma meydana geldi. Şeyh Sait henüz genel bir ayaklanmaya hazır olunmadığını biliyordu. Bu nedenle Piran'da meydana gelen bu olayın büyümesini engellemek için hemen Darahini'ye (Genç) gitti. Fakat olayı duyan kardeşi Şeyh Tahir, 10 Şubat'ta Lice postanesine el koydu. 11 Şubat'ta Darahini'ye gelerek el koyduğu bütün para ve belgeleri Şeyh Sait'e teslim etti. Bu iki olay ayaklanmanın başlamasına neden oldu ve daha önce yapılan planı sekteye uğrattı. Şeyh Sait vaktinden önce başlayan bu ayaklanmanın başına geçti Bunun üzerine sistem 23 Şubat'ta sıkıyönetim ilan etti. M. Kemal Başbakan Fethi Okyar'ı istifa ettirterek, yerine 2 Mart'ta İsmet İnönü'yü getirdi. Birkaç gün içinde hükümete geniş yetkiler veren Takrir-i Sükun kanunu çıkarıldı, İstiklal Mahkemeleri kuruldu..

  Önce Bağdat'a giden demiryolunu kullanmak için Fransızlardan özel izinle 35-50 bin civarında jandarma ve özel birlikler bölgeye sevk edildi. Bölgeye hava bombardımanları yapıldı. Bazı aşiretler ile işbirliği yapıldı.

  Mart ayının sonlarına kadar, ayaklanma genel hatlarıyla Kürtlerin lehine gitti. Şeyh Sait'in yaptığı geziler sırasında yüzlerce silahlı Kürdün kendilerine katılmasında ve onu bağırlarına basmalarından anlaşıldı ki, Kürtler içinde bir ulusal başkaldırının zemini vardı. Şeyh ve mollaların ileri gelenlerinden büyük bir kesim, destek vermek için Şeyh Sait'in yanında yer aldı.

  Ayaklanmanın Genişlemesi
  Birçok alan kurtarıldıktan sonra Şeyh Sait adamlarından bazılarını Bitlis'te tutuklu bulunan Azadi önderlerinin kurtarılması için yolladı. Ama sistem bunu anlar anlamaz Mart 1925'te Azadi önderlerini göstermelik bir şekilde yargılayarak idam cezasına çarptırdı.. Böylece örgütün kurucu önderi Cibranlı Halit ve arkadaşları idam edilerek örgüt başsız bırakılmaya çalışıldı.

  Diyarbakır yakınlarında bulunan Şeyh Sait, 10 Mart'tan itibaren kuzeye ve batıya doğru kapsamlı bir hareket başlattı, Silvan, Hazro, Ergani ve Çermiği'yi ele geçirdikten sonra Siverek'e doğru yöneldi. Mart'ın ortalarından itibaren ayaklanmanın yeniden şiddetini arttırmasıyla, Van Gölü'nün batısından başlayarak tüm Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı topraklar, Şeyh Sait'in bağlılarının eline geçmişti. Yeniden karşı saldırıya geçen bir Türk birliğini püskürttükten sonra Bingöl'ü ve Kiğı'yı ele geçirdiler. Doğu'da Bulanık ve Malazgirt'e kadar ilerlediler. Siirt'in kuzeyindeki Silvan kentini ele geçirip, Mardin'e yöneldiler. Batıda Malatya'ya ulaşıp kenti saflara katmaya çalıştılar.

  Bundan sonra Şeyh Sait kuvvetleri esas hedef olan Diyarbakır üzerine yürüdü. Şeyh Sait on bin adamı ile Diyarbakır'ı kuşattı. Kuşatılan Diyarbakır düşürülemedi. Şex Sait’in kuvvetleri 27 Mart 1925 günü geri çekilmek zorunda kaldılar.

  Darahini, Lice ve Çapakçur üçgenine çekilen Mücahitler küçük gruplara ayrılarak gerilla savaşına başladı.

  Cibran aşiretinin ileri gelenlerinden Binbaşı Kasım’ın ihbarı üzerine 14 Nisan 1925 günü Şeyh Sait, Muş'un kuzeyinde Murat nehrini geçmeye çalışırken yakalandı. 28 Haziran 1925'te Şeyh Sait ve 47 lider asılarak idam edildi. Bu süreçte binlerce insan katledildi.

  İstiklal mahkemelerinde yüzlerce insan idam edildi. Şeyh Sait'in torunu Muhammed Kasım Fırat, Şeyh Sait kıyamında 80 bin insanın katledildiğini bildirmektedir. Ayrıca Kasım Fırat, eski ismi Darahini olan Genç ilçesinde Zikti aşiretinin toplu mezarlarının da halen bulunduğunu belirtmektedir. Yaşayan canlı şahitler ise, Şeyh Sait Kıyamında evlere toplatılarak, diri diri yakılan, güçsüz çocuk ve kadınlardan, dinamitlerle parçalanan suçsuz insanlardan, ağaçların arasında gizlenmeye çalışırken, üzerlerine benzin dökülerek, ateşe verilen kadınlardan söz etmektedirler.

  Sonuç olarak Kürt coğrafyasında insanlarıyla beraber yüz seksen iki köy yakılmıştı. Bu arada ayaklananların hepsi hemen yakalanmadı. Dağılan kuvvetlerin bir kısmı, 1927 Ağrı ayaklanmasına kadar küçük gruplar halinde gerilla mücadelesi vermişler ve teslim olmamışlardır.

  ----------------------------------------------------------------------


  Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkı Engellenemez


  Şeyh Said ve 47 yoldaşı, önderlik ettikleri Kürt ayaklanmasından ötürü, 28 Haziran 1925 günü TC devleti tarafından asılmışlardı. Kemalist diktatörlük idamların ardından, isyana destek olsun olmasın Kürt köylerine yönelik toplu katliamlara girişti. Kadın, çocuk ve genç ayrımı yapılmaksızın on binlerce yoksul Kürt öldürüldü, göçe zorlandı ve tutuklandı.

  İsyanları engelleyemeyen Kemalist burjuva diktatörlük, Kürt sorununu gizlemek, yok saymak, unutturmak amacıyla çeşit çeşit teoriler icat edip durdu. Kürtlerin “dağlı Türkler” oldukları, “Kürtçe diye bir dil olmadığı”, Kürt sözcüğünün “karda yürürken çıkarılan kart-kurt sesinden kaynaklandığı”, Kürtlere Bozkurt Atatürk ve milli şef İnönü’nün “medeniyet götürmek için sefer düzenledikleri”, Kürtlerin “mağarada yaşayan, kuyruklu insanlar” oldukları, “en iyi Kürdün ölü Kürt olduğu”, Kürt isyanlarının “dış mihrakların bir oyunu” olduğu, Kürt liderlerinin “terörist”, “bölücü” ve “bebek katili” oldukları, aslında ülkemizde Kürt ve Türk arasında hiçbir ayrım olmadığı, Kürtlerin başbakan dahi oldukları vb. söylendi, yazıldı, çizildi.

  Resmi tarihin perdesini araladığımızda hiçbir olayın söylendiği, yazıldığı veya anlatıldığı gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Yıllar yılı masum, mazlum edebiyatı yaptıkları hemen her olayın ardından, asıl katillerin, canilerin, teröristlerin bizzat burjuva TC ve onun kolluk güçleri olduğu görülüyor. Burjuvazi tarih yazarken daima kendini haklı çıkarıyor. Ezilen uluslar ve işçi sınıfıysa daima bölücü ve dış mihrakların oyuncağı olmuş vahşi teröristler olarak ortaya konuluyor.

  TC’nin resmi tarihçileri, en büyük uydurmalarını, masa başı tarih yazımını, kara çalmalarını, çarpıtmalarını Kürtler konusunda icat etti. Sayısı on milyonları bulan ve Ortadoğu’nun en kadim halklarından olan bir halk, bir kalem darbesiyle yok sayıldı. Kemalist diktatörlükten bu yana işbaşına gelen her hükümet bu yalanı dağ gibi büyüttü. Geldiğimiz noktada resmi televizyonlarda Kürtçe yayın, dilin adı dahi anılmaksızın yapılıyor. Kürtler tarihin üvey evlatları olarak, her hak isteklerinde kurşunla karşılanarak yok sayılmaya devam ediliyor.

  Şimdi sermaye sınıfı Kürt sorununu kendi çıkarlarının basit bir manivelâsı yapmakta, AB sürecinde göstermelik uygulamalarla, ceberut devlet geleneğini şirin göstermeye çalışmakta.

  Resmi tarihin iddiaları, bir başka deyişle burjuva söylemi, düşüncesi ve ideolojisi, Kürt sorunu konusunda yıllar yılı egemenliğini devam ettirdi. Dönemin Komintern’i ve TKP tavrını Kemalist diktatörlükten yana belirlemişti. ’68 kuşağı önderlerinin çoğu Kemalizmin etkisindeydi. 2000’li yıllarda dahi, Kürt sorunu konusunda, kendisini “komünist”, “Marksist” vb. sıfatlarla adlandıran parti ve grupların çoğu Kemalist ideolojiden etkilenmekten kurtulamadı ve kurtulamıyorlar.

  Osmanlı İmparatorluğu, TC ve Kürtler
  Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıla gücünü yitirerek girmişti. Kapitalizm karşısında yelkenleri suya indirmek zorunda kalıyor, Avrupa’nın askeri üstünlüğüne karşı koyamıyor ve imparatorluk içindeki çeşitli halkların ayaklanmalarına engel olamıyordu. Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan İmparatorluğun toprakları üzerinde 24 ayrı devlet kuruldu.

  Bu süreçte, resmi tarihe göre, Kürtler 1803’ten 1914 yılına kadar 12 defa ayaklandılar.

  Savaşın ardından Anadolu ve Kürdistan işgal altındaydı. Kürtler İngiliz, Fransız ve Ruslar’a karşı mücadele ediyorlardı. Antep, Maraş, Urfa ve Dersim’deki Kürt direnişleri müttefikleri geri püskürtmüştü.

  Kemalistler Erzurum, Sivas ve Amasya kongrelerinde, çeşitli vaatlerle Kürtlerin tam desteğini aldılar. Kürtler 1920’deki parlamentoda kendi kimlikleriyle, kendi dilleriyle konuştular. Ne var ki, Anadolu’daki ulusal mücadele başarıya ulaşma yolunda belirgin sinyaller vermeye başladıktan sonra Kemalistler Kürt sorunundan söz etmez oldular. Ancak, daha sonra 1923’te toplanacak olan Lozan Konferansında bile, kurulacak devletin Kürtlerin ve Türklerin ortak devleti olacağı, İsmet İnönü’nün iki halkın temsilcisi olduğu konusunda Kürtlere güvenceler veriliyor ve birlik beraberlik içinde olmak gerektiği sık sık tekrarlanıyordu.

  Kürdistan’ı uluslararası arenaya oturtan ilk diplomatik belge 10 Ağustos 1920 tarihinde Paris yakınlarındaki Sevr kasabasında imzalanan Sevr Anlaşmasıydı.

  Lozan Anlaşmasıyla birlikte ise TC resmen tanınmış oldu, sınırları belirlendi, devletin varlığı tescil edildi. Lozan’da Kürt sorunu gündeme geldiğinde, Türk Meclisi böyle bir sorun olmadığından bahsediyordu. Birinci Dünya Savaşının galipleri Kemalist TC’nin Kürdistan’ın kuzey parçasını elde tutmasına izin vermişlerdi. Lozan Anlaşmasıyla birlikte Kürdistan emperyalistler tarafından 4 parçaya bölünmüş oluyor ve Kürtler hangi devletin boyunduruğu altına sokulmuşlarsa o kimliği benimsemeye zorlanıyorlardı.

  Osmanlı İmparatorluğunda özerk beylikler halinde yaşayan Kürt halkı, TC devletinin ilanından sonra, 1924 yılında yürürlüğe konan Anayasa ile birlikte, dili, kültürü, kimliği ve bütün varlığıyla artık “yok”tu.

  1925 yılında Mustafa Kemal tarafından imzalanan “Şark Islahat Planı” ile sokakta, çarşı pazarda Kürtçe konuşma yasağı uygulanıyor, yasağı çiğneyenlere ağır para cezası veriliyordu. 1925 “Şark Islahat Planı” ile Kürtlerin dili, kültürü yasaklanıyor, varlıkları inkâr ediliyor, onlara “sen hiç olmadın” denilerek boyunlarından aşağı “Türk” kimliği asılıyordu.

  Hizbe Azadiye Kürdistan ve Şeyh Said Ayaklanması
  Hizbe Azadiye Kürdistan (Kürdistan Özgürlük Cemiyeti) 1923 yılının Haziran ayında, Erzurum’da kuruldu. Kürt Teali Cemiyetinin, Cumhuriyetin ilanından sonra yasaklanıp kapatılmasının ardından Kürt aydınları Hizbe Azadiye Kürdistan örgütünü kurdular. Örgütün amacı bağımsız Kürdistan’dı. Bu amaçla hazırlıkları 1926 yılında tamamlanacak bir ayaklanma için örgütleniyordu. Örgüt yönetiminde aşiret reisleri ve şeyhlerin yanında, Kürt aydınları, ordu içindeki Kürt subayları, mülki amir ya da diğer önemli görevlerde bulunan bürokratlar yer alıyordu. Örgütün önderleri Halit Bey, Yusuf Ziya, Kasım, Hasan Basri Bey ve Şeyh Said’di. Örgüt Kürdistan’ın birçok bölgesinde örgütlenme ve ayaklanma çağrısı yapıyordu.


  _________________
  YİĞİTSEN USLANDİR BENİ..

   Wext û Saet niha: 18th January 2020, 09:24